ผู้บรรยาย
อ.เยาวลักษณ์ เอกไพฑูรย์ (อ.ทุเรียน)
A.Yaowaluk Aekphitoon
Email : Yaowaluk.a@bu.ac.th
Facebook : Turian Bu
Tel. 02-902-0299 ต่อ 2640